Gala Polskiego Triathlonu – formularz zgłoszeniowy

Prosimy o podanie danych do rezerwacji:
Adres e-mail *:
Powtórz adres e-mail *:
Imię *:
Nazwisko *:
Ulica i nr *:
Kod pocztowy *:
Miejscowość *:
Telefon kontaktowy *:
Rodzaj zaproszenia *:
pojedyncze 199 złpodwójne 398 zł
Proszę podać dane osoby towarzyszącej:
Imię *:
Nazwisko *:
Telefon kontaktowy *:
Zaznacz, jeśli chcesz otrzymać fakturę:
tak, chcę otrzymać fakturę
Proszę podać dane do faktury:
Nazwa firmy:
Nr NIP:
Ulica i nr:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa w gali, w tym świadczenia przez administratora usług organizowanej gali * [ZGODA KONIECZNA DO REALIZACJI UMOWY]
Dane do przelewu:
Wydawnictwa Sportowe i Naukowe sp. z o.o.
ul. Srebrnych Świerków 2, 05-500 Julianów
Nr rachunku bankowego PKO BP 59 1020 1169 0000 8502 0246 9849
Tytuł przelewu: Gala Polskiego Triathlonu - imię i nazwisko
Kwota: 199 zł za pojedyncze zaproszenie lub 398 zł za podwójne