Decyzja wynika z faktu, że wiele osób mimo zagrożenia gromadziło się tam w grupach lub była narażona na spotkaniach z innymi ludźmi, a to stwarzało niebezpieczeństwo zarażenia się COVID-19:

„Niestety, ostatnie dni pokazują, że mimo próśb i apeli wciąż dużo osób wykorzystuje czas izolacji na pikniki i towarzyskie spotkania, m.in. na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe”.

Zakaz wstępu będzie egzekwowany przez Straż Leśną i Straż Parków Narodowych.

Lasy Państwowe: „Prosimy o poważnie potraktowanie tych zakazów, w trosce o nas wszystkich. Ludzkie życie i zdrowie jest wartością nadrzędną. Możemy je ochronić jedynie poprzez wspólne poddanie się koniecznym i tymczasowym ograniczeniom”.