Poradnik – Regulamin IronMan Kona wg WTC 2012

Mistrzostwa świata w triathlonie IronMan w Kona za nami. Emocje ostygły – można więc bliżej przyjrzeć się najważniejszym punktom regulaminu WTC. Niektóre z punktów nie zostały przetłumaczone dosłownie, więc proszę nie kamienować tłumaczącego. Zachowana została jednak oryginalna numeracja celem możliwości odniesienia się do oryginału regulaminu.

 


REGUŁY PŁYWANIA

 

1. Każdy zawodnik musi nosić oficjalny czepek zawodów. Rekomendowane, aczkolwiek nieobowiązkowe są okulary lub maski.

2. Zabronione są wszelkie urządzenia typu wiosła, paddle, fajki, pianki (*), urządzenia dmuchane. Stroje triathlonowe nie mogą posiadać rękawów. Barki (ramiona) muszą być zupełnie odkryte.

3. Upewnij się proszę, że Twój chip jest poprawnie zamocowany na prawej kostce

4. Stroje pływackie muszą być w 100% tekstylne, czyli zbudowane z materiałów naturalnych bądź syntetycznych, jak nylon lub lycra, nie mogą zawierać takich materiałów jak poliuretan i neopren. Strój pływacki nie może zakrywać szyi, zakrywać barków oraz kolan. Może zawierać zamek błyskawiczny. Strój startowy może być założony pod strojem pływackim.

5. Zabroniona jest indywidualna eskorta i wioślarze

6. Zawodnicy muszą mieć numery startowe oznaczona na obu ramionach. Proszę nie stosować kremu do opalania lub wazeliny w miejscu numeru startowego

7. Zawodnicy, którzy nie będą znajdowali się przed linią startu na 5 minut przed startem zawodów mogą podlegać karze czasowej.

8. Pływacy są zobowiązani do płynięcia zgodnie z ruchem wskazówek zegara, utrzymując znaczniki trasy po stronie prawej. Nie przestrzeganie tej zasady grozi dyskwalifikacją.

9. Zawodnik z trudnościami bądź potrzebujący pomocy powinien podnieść rękę nad głowę kilkakrotnie w dół i w górę i zawołać o pomoc. Zawodnik, któremu udzielono pomocy musi zakończyć zawody, chyba, że pomoc nie wpłynęła na postęp w pływaniu. W przypadku udzielenia pomocy medycznej zawodnik zostaje wycofany z zawodów.

10. Trasa pływania zostanie zamknięta 2 godziny i 20 minut od startu (**) a zawodnicy, którzy nie ukończyli pływania w limicie nie mogą kontynuować zawodów.

11. Po etapie pływackim zawodnicy muszą pobrać ich worek „rowerowy”. Jest to Krok wymagany względami bezpieczeństwa umożliwiającymi policzenie ilości zawodników, którzy wyszli z wody.

12. Po pływaniu zawodnicy muszą przebrać się w strój rowerowy w przeznaczonych do tego namiotach strefy zmian. Zabroniona jest przebieranie się w strefie stojaków rowerowych jak również publiczne obnażanie.

 

Restrykcje dotyczące pianek.

• Pianki nie mogą być grubsze niż 5mm

• Pianki są dozwolone, jeżeli temperatura wody jest nie wyższa niż 24,5 stopnia C.

• Pianki są zabronione, gdy temperatura wody jest wyższa niż 28,8 stopni C.

• Zawodnicy, którzy wybiorą start w piankach w zakresie temperatur pomiędzy 24,5 a 28,8 stopni C nie będą uprawnieni do nagród, włączając w to sloty na zwody mistrzostw świata.

• Dozwolone są pełne pianki zakrywające ramiona i nogi

• Pianki „De Soto Water Rover” są zabronione.

 

Tutaj jest pewna ciekawostka. Dlaecego ta pianka jest zabroniona? Co jest w niej tak szczególnego. że nie można w niej pływać na zawodach IM? Mam nadzieję, że uda mi się w jednym z odcinków poradnika wyjaśnić tą tajemnicę.

 

(*) Zawodnicy rywalizujący w kategorii 70+ mają do wyboru pianki bez rękawów, pełne lub ¾. Jeżeli zawodnik z grupy 70+ wybierze start w piance nie będzie uprawniony do nagród w grupach wiekowych, jednak będzie oficjalnym finiszerem.

(**) Czas startu może się nieco różnić w zależności od warunków w wodzie.

 


REGUŁY ODCINKA ROWEROWEGO

 

Zasady przebiegu rywalizacji rowerowej są lekką modyfikacją zasad USA Triathlon (USAT)

1. Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do jazdy na rowerach szosowych bądź czasowych. Wszelkie inne rowery są zabronione.

2. Zabronione są wszelkie „wynalazki” i dodatkowe urządzenia stworzone specjalnie celem redukcji oporów, włącznie z pełnymi kołami.

3. Wszystkie rowery i kaski zostaną sprawdzone w piątek, 7 Października w przeddzień zawodów….. Po sprawdzeniu rowerów w strefie zmian dozwolone są jedynie małe przykrycia na siodełko oraz komputer. Plastikowe torby przykrycia na cały rower są niedozwolone.

4. Zawodnicy z grup wiekowych:

a. Zabroniony jest drafting za rowerem lub samochodem

b. Zawodnicy muszę jechać w równej linii blisko krawędzi drogi. Jazda obok siebie jest zabroniona.

c. Zawodnicy muszą utrzymywać dystans 7 metrów pomiędzy sobą (około 4 długości roweru) poza momentem wyprzedzania

d. Zawodnik wyprzedzający może jechać po lewej stronie przez 20 sekund, po wyprzedzeniu musi zjechać na prawą stronę jezdni. Wyprzedzony zawodnik musi wyjechać ze strefy 7 metrów z tyłu zawodnika wyprzedzającego…

f. Zawodnik, który złamał przepisy zostanie powiadomiony przez sędziego

g. Sędzia poczyni następujące działania:

i. Wskaże numer zawodnika i pokaże „czerwoną kartkę” za drafting bądź „żółtą kartkę” za inne przewinienie

ii. Namioty karne będą znajdowały się na trasie rowerowej oraz w strefie zmian. Sędzia poinstruuje zawodnika o konieczności odbycia kary w następnym namiocie karnym.

iii. Udokumentuje typ przewinienia i numer zawodnika

h. Zawodnik wykona następujące kroki

i. Zatrzyma się w najbliższym punkcie karnym i odbędzie karę informując sędziów o rodzaju przewinienia. Jeżeli tego nie uczyni, może zostać zdyskwalifikowany.

ii. Będzie miał numer zaznaczony przez przekreślenie (znak slash) za drafting bądź literą P za inne przewinienie.

iii. Będzie zobowiązany do zarejestrowania i podpisania się w arkuszu przewinień

iv. Wznowi wyścig po złożeniu podpisu bez odbywania kary zaraz po zaznaczeniu numeru startowego znakiem P za przewinienie nie będące draftingiem

v. Pozostanie w boksie karnym przez 4 minuty za drafting i zostanie oznaczony przez przekreślenie numery startowego

vi. Każda kombinacja 3 przewinień powoduje dyskwalifikację

vii. Ryzykuje dyskwalifikację, jeżeli nie zaraportuje przewinienia w najbliższym punkcie karnym.

5. Buty rowerowe muszą znajdować się w worku rowerowym bądź być bezpiecznie przypięte do pedałów. Nie mogą być umieszczone obok roweru.

6. Buty oraz koszulka muszą być założone przez cały czas.

7. Każdy zawodnik musi nosić numer zawodów dostarczony przez organizatorów przez cały czas trwania zawodów. Numer rowerowy musi być umieszczony na plecach i czytelny w ciągu trwania zawodów. Zginanie bądź obcinanie numerów jest zabronione. Dozwolone jest stosowanie pasków na numery.

8. Certyfikowane kaski są wymagane przez cały czas trwania odcinka rowerowego oraz w strefie zmian. Kask musi być zapięty przed wejściem na rower. Rozpięcie kasku może nastąpić dopiero po zejściu z roweru.

9. Wsparcie indywidualne jest zabronione. „Znajomi” nie mogą jechać obok na rowerze, jechać lub biec obok, podawać jedzenia oraz jakichkolwiek innych elementów. Obowiązkiem każdego zawodnika jest natychmiast odrzucić wszelkie próby pomocy.

10. W miejscu „Special Food Station” – specjalnym punkcie żywieniowym, ulokowanym w połowie dystansu będą znajdowały się torby z jedzeniem. Jest to punkt tylko i wyłącznie żywieniowy, w workach dopuszcza się jedynie żywność….

11. Każdy zawodnik jest zobowiązany do indywidualnej naprawy swojego roweru

12. Od zawodników oczekuje się postępowania zgodnie ze wskazówkami organizatorów oraz służb publicznych.

13. NO PASS ZONE – w niektórych ściśle oznaczonych miejscach zawodnicy muszą ograniczyć prędkość oraz zmienić pozycję na rowerze na statyczną ze względów bezpieczeństwa…. Złamanie tych zasad mogących wpłynąć na bezpieczeństwo innych uczestników bądź obsługi może skutkować dyskwalifikacją oraz rocznym zawieszeniem.

14. Zawodnicy mogą prowadzić rower, ale nie mogą podążać do przodu bez roweru.

15. Rowerzyści są odpowiedzialni za jazdę zgodną z zasadami ruchu ulicznego i wszystkie konsekwencje ich złamania.

16. Trasa rowerowa zostanie zamknięta po 10 godzinach i 30 minutach od startu. Zawodnicy, którzy nie ukończą w tym czasie nie mogą dalej kontynuować zawodów i będą oznaczeni jako DNF (Did Not Finish).

17. Po części rowerowej zawodnicy muszą odebrać worek biegowy

18. Zawodnicy muszą wsiąść na rower i zsiąść roweru w oznaczonych strefach. Pod żadnym pozorem zawodnik nie może wjechać rowerem do strefy zmian.

 


REGUŁY BIEGOWE

 

1. Zabronione są inne metody przemieszczania się poza biegiem, marszem lub czołganiem

2. Biegacze muszą nosić przez cały czas trwania biegu numer startowy. Numer musi być umieszczony z przodu. Można używać paska do numerów. Przez cały okres biegu wymagane są koszulki i buty.

3. Zabroniona jest wszelka eskorta oraz pomoc podobnie jak na części rowerowej.

4. W połowie maratonu znajduje się specjalny punkt odżywczy z jedzeniem, podobnie jak w części rowerowej.

5. Zawodnik jest zobowiązany do postępowania zgodnie z instrukcjami obsługi oraz organizatorów

6. Ze względu na fakt, że większość zawodników będzie pozostawać na trasie biegu po zmroku wymagane jest noszenie materiałów odblaskowych z przodu i z tyłu. Każdy zawodnik po zapadnięciu zmroku będzie zobowiązany do niesienia bądź przymocowania „świetlika” – Light Stick, który zostanie dostarczony na punkcie obsługi wieczorem w trakcie trwania biegu.

7. Zawody IronMAn zostaną zamknięte 17 godzin od startu. Po zamknięciu nie będą dostępne żadne służby techniczne.

8. Nie ma namiotów karnych na trasie biegu. Jeżeli zostaniesz ukarany – sędzia oznaczy Twój numer na miejscu.

 


REGUŁY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAWODÓW

 

1. Zawodnik startujący w grupie „PRO” nie może w ciągu roku startować w grupach wiekowych…

2. Od zawodników oczekuje się wypełniania poleceń organizatorów i służ publicznych

3. Zawodnik jest zobowiązany do zgłoszenia każdego incydentu lub wypadku na trasie zawodów

4. Dyrektor zawodów ma prawo do dyskwalifikacji zawodnika po uzyskaniu akceptacji Sędziego Głównego

5. Służby medyczne mają autorytarne prawo do usunięcia zawodnika z trasy, jeżeli wg ich oceny nie jest on fizycznie w stanie kontynuować zawodów

6. Zawodnicy nie mogą używać alkoholu, narkotyków oraz innych substancji stymulujących pod groźbą dyskwalifikacji i rocznego zawieszenia. Zawodnicy, którzy dopuszczą się recydywy zostaną odsunięci od wszystkich zawodów IronMan w przyszłości.

7. Zachowanie niegodne zawodnika (np. kradzież, wulgaryzmy, napaść na wolontariuszy) grozi dyskwalifikacją i zabronieniem udziału w kolejnych zawodach z serii IronMan.

8. Jeżeli zawodnik zdecyduje się zejść z trasy zawodów jest zobowiązany powiadomić obsługę informatyczną zawodów o tym fakcie oraz bezzwłocznie doręczyć chip startowy. Brak zgłoszenia opuszczenia trasy grozi zabronieniem udziału w kolejnych zawodach serii IronMan.


9, 10 i 11 – nieistotne z naszego punktu widzenia.

 

12. Celem wystartowania w zawodach niezbędne jest udokumentowanie przynajmniej jednodniowego członkostwa w USAT. W Kona można będzie zakupić jednodniową aplikację.

13. Wszystkie urządzenia komunikacyjne w trakcie trwania zawodów są zabronione. Używanie takowych może skutkować dyskwalifikacją.

14. IronMan zabrania przekazywania pakietu startowego innym osobom, nie jest możliwa rezygnacja i przepisanie prawa startu na inną osobę.

 


REGUŁA ZAKOŃCZENIA ZAWODÓW (Finish Line Policy)

 

Ze względów bezpieczeństwa członkowie rodziny i przyjaciele nie mogą przekraczać linii mety wraz z zawodnikiem ani wejść to strefy buforowej. Jednak każdemu zawodnikowi i ich bliskim IronMan zapewnia wyjątkową pamiątkę oraz czas na celebrowanie ukończenia zawodów bez przeszkadzania innym startującym.

 

Na koniec wszystkim uważnie czytającym chciałbym zadać dwa pytania:

• Jakie są różnice pomiędzy regulaminem WTC a regulaminem ITU

• Jakie dostrzegliście naruszenia regulaminu podczas transmisji IronMan Kona w grupie elity (Kilka ich udało mi się dostrzec, choć nie jestem pewien, czy na pewno są przewinieniami. Mam nadzieję, że dyskusja i komentarze doświadczonych zawodników rozwieją nasze wątpliwości).

Powiązane Artykuły

4 KOMENTARZE

  1. Odnośnie pianki de soto, chyba chodzi o to, że ma 8mm panele od tricepsa do nadgarstka, co skutkuje większą powierzchnią „wiosła” – tak wynika z opisu na stronie producenta. Regulamin mówi, że grubość pianki nie może być większa niż 5mm, chyba dotyczy to maksymalnej grubości każdego z elementów.

    Nie można się publicznie obnażać 😀

  2. z punktów, które mnie zastanawiają to:
    – brak dozwolonego dysku (w ITU też ten przepis występuje w postaci 'minimum 12 szprych’, czym to jest podyktowane? ktoś wie?)
    – mniejszy odstęp do poprzedzającego zawodnika na rowerze, tylko 7 metrów.

    i regulamin pozwala się czołgać:)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

Śledź nas

18,455FaniLubię
2,503ObserwującyObserwuj
443SubskrybującySubskrybuj

Polecane